Zespół

Instytut Ochrony Danych Osobowych tworzą prawnicy, pracownicy naukowi, przedstawiciele administracji rządowej, biznesu i informatycy. Wiemy jak kompleksowo chronić dane osobowe, zarówno w praktyce biznesowej, e-biznesowej, podatkowej, farmaceutycznej, w ochronie zdrowia, e-administracji, samorządach, spółkach komunalnych czy placówkach oświatowych.

dr Agnieszka Stępień

Doktor nauk prawnych i absolwentka studiów podyplomowych w Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa w Warszawie. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-ISO/IEC27001:2014. Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Więcej >

dr Paweł Biały

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Radca prawny, prawnik praktyk. Ekspert z zakresu prawa danych osobowych, prawa autorskiego, własności intelektualnej i prawa pracy. Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Więcej >

Piotr Hachuła

Odpowiedzialny za obszar ochrony danych osobowych w procesach logistycznych (transport, poczta, przesyłki) oraz w przedsiębiorstwach branży logistycznej.

Więcej >

Maciej Smok

Adwokat, specjalista w zakresie prawa handlowego i gospodarczego. Doradza w transakcjach fuzji i przejęć (M&A), przekształceń oraz zbycia i nabycia spółek.

Więcej >

Tomasz Świeboda

Radca prawny specjalizujący się w tematyce z zakresu prawa pracy i prawa ochrony danych osobowych, a także z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego oraz prawa nowych technologii.

Więcej >