DR AGNIESZKA STĘPIEŃ

Doktor nauk prawnych i absolwentka studiów podyplomowych w Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa w Warszawie. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-ISO/IEC27001:2014. Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

– wieloletni nauczyciel akademicki z zakresu ochrony danych osobowych,
– adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa i kierownik studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk,
– członek Zespołu Młodych Naukowców przy Komitecie Prognoz „Polska 2020” PAN,
– prelegentka licznych konferencji naukowych, kursów i szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa,
– autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych problematyce ochrony danych osobowych,
– prodziekan w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie w latach 2011-2012,
– współpracownik wielu wydawnictw, m.in.: C.H. Beck, Fabryka Wiedzy, Presscom.