IOD

IOD – Inspektor Ochrony Danych | Outsourcing

Żadna firma i instytucja nie może się dzisiaj obyć bez przetwarzania danych. Jak to jednak robić, żeby wszystko było zgodne z prawem i w przypadku kontroli GIODO czy PIP nie mieć żadnych problemów? Zadbaj o dobrego Inspektora Ochrony Danych (IOD). Co ważne – nie musisz zatrudniać go na etat! Nasz Instytut oferuje obsługę IOD na zasadzie outsourcingu. Na czym polega outsourcing? Nasz ekspert pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w jednostce lub przedsiębiorstwie, w zakresie zgodnym z  RODO, jest także zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dlaczego profesjonalny IOD jest ważny? To gwarancja, że dane w Twojej firmie czy instytucji są nie tylko gromadzone w sposób legalny, ale też bezpiecznie przechowywane. Masz już swojego IOD i nie chcesz go zmieniać? Chętnie pomożemy mu w jego pracy – oferujemy usługę Eksperta Ochrony Danych, który doradzi IOD, powołanemu przez jednostkę lub przedsiębiorstwo.

W ramach wariantu IOD Instytut oferuje:

  • zbadanie struktury jednostki lub przedsiębiorstwa pod względem przetwarzania danych osobowych,
  • zbadanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa ochrony danych osobowych (krajowych i międzynarodowych),
  • nadzorowanie opracowania i aktualizacji dokumentacji ochrony danych osobowych,
  • prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
  • opiniowanie umów związanych z przetwarzaniem, przekazaniem, powierzeniem danych osobowych,
  • przygotowanie treści klauzuli zgody, obowiązku informacyjnego, wniosku o udostępnienie danych i wielu innych,
  • prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych,
  • rejestrowanie zbiorów wymaganych prawem,
  • przeprowadzenie szkoleń związanych z ochroną danych osobowych.