Audyty

Audyt

Chcesz sprawdzić czy dane w Twojej firmie lub instytucji są gromadzone i przechowywane w sposób zgodny z prawem? A może masz obowiązek przeprowadzić audyt w tym obszarze? Powierz to zadanie nam – nasi eksperci dokładnie sprawdzą wszystkie aspekty przetwarzania danych. W wyniku ich pracy otrzymasz solidny raport, który nie tylko będzie wiarygodnym obrazem obecnej sytuacji w Twoim przedsiębiorstwie, ale też pakietem konkretnych rozwiązań zaistniałych problemów. To najlepszy sposób, żeby dostosować swój biznes do restrykcyjnych i ciągle zmieniających się przepisów prawa.

W ramach wariantu AUDYT Instytut oferuje

  • analizę podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie,
  • analizę zakresu, celu i rodzaju przetwarzanych danych osobowych oraz dopełnienia obowiązków przez administratora danych osobowych. Analiza obejmuje cały przepływ danych osobowych –  od chwili ich pozyskiwania, przez rejestrowanie, po przechowywanie i późniejsze usuwanie.
  • identyfikację zbiorów danych osobowych i ich struktury,
  • diagnozę potrzeby powołania IOD jako alternatywnego rozwiązania dla samodzielnego wypełniania obowiązków RODO,
  • przegląd procedur przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie,
  • zbadanie całej dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych,
  • weryfikację umów związanych z przetwarzaniem, przekazaniem, powierzeniem danych osobowych,
  • sprawdzenie poziomu stosowanych zabezpieczeń systemowych IT.