Administratorzy i inspektorzy danych osobowych w świetle nowych przepisów

2018-03-20 ODO

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w konferencji naukowej zatytułowanej „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle przepisów nowego rozporządzenia o ochronie danych”. Wśród uczestników byli także przedstawiciele Instytutu Ochrony Danych Osobowych, który angażuje się w przygotowanie zmian dotyczących statusu prawnego ABI.
Od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać regulacje europejskiego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (tzw. RODO). Jest to związane z wieloma zmianami, m.in. ze znacznym zwiększeniem zakresu obowiązków i odpowiedzialności Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz rosnącą rolą inspektorów danych osobowych. To właśnie oni będą podstawą nowego systemu ochrony danych osobowych, dlatego tak ważne jest, aby mieli odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Wsparcie inspektorów jest tym ważniejsze, że tym, którzy nie będą respektowali nowych zasad ochrony danych, będą grozić wysokie kary finansowe.

Jak przygotować się do zmian? Jak powinien wyglądać harmonogram przygotowań? Czy dotychczasowe doświadczenia mogą być pomocne? To tylko niektóre z poruszanych tematów. Więcej na temat przebiegu konferencji można przeczytać tutaj: http://www.giodo.gov.pl/1520286/id_art/9790/j/pl/

Konferencja „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle przepisów nowego rozporządzenia o ochronie danych” odbyła się w Warszawie, 14 lutego 2017 r., a zorganizowali ją Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Polska Akademia Nauk.