Wizerunek intymny przedstawia danego człowieka bez odzieży i jakiegokolwiek odzienia wierzchniego tzn. wtedy gdy intymne części ciała pozostają widoczne[1]. Zagadnienie to zostało dostrzeżone przez ustawodawcę w wyniku nasilającego się zjawiska polegającego na utrwalaniu i rejestrowaniu a następnie rozpowszechnianiu wizerunku partnera kontaktów seksualnych, co najczęściej odbywało się bez zgody jednego z nich[2]. Jak pisze R. Stefański, intencją nowelizacji kodeksu karnego w tym zakresie było objęcie ochroną prawną partnerów seksualnych przed potajemnym zarejestrowaniem a następnie przetwarzaniem i udostępnianiem osobom trzecim tak utrwalonego wizerunku ich nagiego ciała lub też przebiegu samego intymnego zbliżenia.[3]  Chodziło wszakże o to, że „rodzaj dobra prawnego, w które ingeruje sprawca, względy prewencyjne, powszechność dostępu do urządzeń umożliwiających zarówno utrwalanie, jak i rozpowszechnianie wizerunku danej osoby oraz niepokojąca skala zjawiska, (…) dostatecznie uzasadniają decyzję o kryminalizacji tego typu zachowań i wprowadzenie nowego typu przestępstwa”[4]. Ostatecznie w konsekwencji powyższego, nowelizacją w 2009 r. wprowadzono do treści k.k. art. 191a o następującej treści: „§ 1. Kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”[5]. Jak celnie zatem wywiódł R. Stefański: „przedmiotem ochrony w art. 191a k.k. jest swoboda jednostki w zakresie dysponowania własnym intymnym wizerunkiem, czyli wizerunkiem przedstawiającym osobę nago lub podczas czynności seksualnej. Chodzi zarówno o wolność od zastraszania lub stosowania podstępu w celu utrwalania takiego wizerunku (…)”[6].  Nadto, „(…)rozpowszechnianie własnego intymnego wizerunku (…)”[7]  jest przejawem eksploatowania dobra osobistego jakim jest prawo do wizerunku, a szerzej prawo do prywatności.

 

 

[1] R. Stefaniuk wyszczególnia cechę wizerunku, wskazując że cechą wizerunku intymnego jest nagość: „Zgodnie ze znaczeniem słownikowym, nagi to: niemający na sobie ubrania, nieosłonięty ubraniem; nieubrany, obnażony, goły (S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. II, Warszawa 2003, s. 993-994; por. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, t. III, Warszawa 1904, s. 68; S. Linde, Słownik języka polskiego, t. III, Lwów 1857, s. 231). Ubranie natomiast to wszystko to, co służy do okrycia ludzkiego ciała; odzież (S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. IV, Warszawa 2003, s. 938; por. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, Warszawa 1919, t. VII, s. 200; S. Linde, Słownik języka polskiego, t. VI, Lwów 1860, s. 79). W sensie dosłownym osobę ubraną np. jedynie w skarpetki, nie sposób więc uznać za nagą. Konieczne wydaje się w związku z tym odwołanie się do ratio legis art. 191a KK. Z treści tego przepisu wynika, że na równi z utrwalaniem wizerunku nagiej osoby potraktowano wizerunek osoby w trakcie czynności seksualnej, co - mając na uwadze konieczność redagowania przepisów prawa karnego w taki sposób, aby obejmowały zbliżone rodzajowo dobro jako przedmiot ochrony - oznacza, że będzie chodziło jedynie o intymne części ciała. Te natomiast należy rozumieć jako części ciała, które ze względów obyczajności i z uwagi na konotację seksualną są zakrywane przed osobami trzecimi. Będą to, jak się wydaje, zewnętrzne narządy płciowe (organa genitalia; szerzej zob. K. Imieliński, Seksuologia…, s. 199-200; K. Imieliński (red.), Seksuologia biologiczna…, s. 82 i n. oraz s. 99 i n.) oraz pośladki, a w przypadku kobiet także piersi. Zakrycie musi być zupełne i oznaczać zasłonięcie części intymnych. Nie spełnia tego wymogu zakrycie ciała np. tkaninami przeźroczystymi, tiulowymi. Z wizerunkiem nagiej osoby będziemy mieli zatem do czynienia wówczas, gdy intymne części ciała pozostaną widoczne. Trudno natomiast rozstrzygnąć in abstracto, jaka powierzchnia intymnej części ciała powinna pozostawać odsłonięta, aby można było przyjąć, że jest to wizerunek osoby nagiej. Wydaje się, że powinien być to fragment pozwalający na rozpoznanie takiej części ciała. W doktrynie proponuje się, aby przez kategorię "osoby nagiej" rozumieć nie tylko taki obraz człowieka, który wprost dokumentuje w pełni fakt braku jakiejkolwiek zasłony ciała pokrzywdzonego, ale także taki, w którym ukazana jest istotna część nagiego ciała pokrzywdzonego (M. Królikowski, [w:] Wąsek, Zawłocki, Kodeks karny, t. I, 2010, s. 865). Wydaje się, że nie jest to ujęcie wystarczająco precyzyjne. Założenie, że wizerunek osoby nagiej to taki obraz, na którym ukazana jest istotna część nagiego ciała oznacza bowiem, że znaczenie ma to jaka powierzchnia ciała jest odsłonięta, podczas, gdy istotne jest to, która część ciała jest widoczna.”

[2] Zob. Druk Sejmowy Nr 1394, Sejm VI kadencji, www.sejm.pl

[3] R. Stefański, Kodeks karny. Komentarz,wyd.7. 2013, System Informacji Prawnej Legalis.

[4] R. Stefański, tamże…

[5] Kodeks Karny Dz.U. 1997 Nr 88, poz. 553, System Informacji Prawnej Legalis.

[6] R. Stefański, tamże…

[7] R. Stefański, tamże…

Wizerunek intymny

08 maja 2017
08 maja 2017
  Wizerunek intymny przedstawia danego człowieka bez odzieży i jakiegokolwiek odzienia wierzchniego tzn. wtedy gdy
05 marca 2017
Pierwsza kąpiel, pierwsze kroki, pierwszy wygrany mecz... Lubimy chwalić się sukcesami naszych dzieci .
28 lutego 2017
Do naszej świadomości coraz częściej docierają informacje o tym, że czyjeś nagie zdjęcia "wyciekły"
15 lutego 2017
Już 2 marca można nas spotkać na TZW, które organizują nasi przyjaciele z firmy
14 lutego 2017
Przedstawiciele Instytutu wzięli udział w Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
08 lutego 2017
W dniu 20 stycznia 2017 r.  w Budynku Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych (CEUE)  przy
08 lutego 2017
W ramach prowadzonej przez nas praktyki bardzo często spotykamy się z biurami rachunkowymi, które
27 stycznia 2017
W dniu 19 stycznia 2017 r. WSA w Warszawie wydał wyrok dotyczący obowiązku anonimizacji
18 stycznia 2017
Instytut Ochrony Danych Osobowych ma przyjemność zaprosić Państwa, na dzień otwarty Business Training Day
08 grudnia 2016
2 grudnia 2016r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa pod patronatem

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

08 maja 2017
  Wizerunek intymny przedstawia danego człowieka bez odzieży i jakiegokolwiek odzienia wierzchniego tzn. wtedy gdy
05 marca 2017
Pierwsza kąpiel, pierwsze kroki, pierwszy wygrany mecz... Lubimy chwalić się sukcesami naszych dzieci .

Zrzeszamy najlepszych ekspertów w dziedzinie

ochrony danych osobowych.

IODO Logo nazwa
IODO Logo

Jesteśmy specjalistami w zakresie ochrony danych osobowych.

Przemawia za nami doświadczenie i rzetelność.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu

Link do strony IODO na facebooku

Poradniki

Jesteśmy specjalistami w zakresie ochrony danych osobowych.

Przemawia za nami doświadczenie i rzetelność.

Copyright by Piotr Hachuła

Kontakt z Webmasterem

Created with WebWaveCMS

Wróć na górę strony