W dniu 19 stycznia 2017 r. WSA w Warszawie wydał wyrok dotyczący obowiązku anonimizacji danych osobowych wyroków TK publikowanych w BIP[1].

O co chodziło w tej sprawie? J.M złożyła skargę do GIODO na niezgodne (w jej ocenie) opublikowanie na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego jej danych osobowych: imienia i nazwiska oraz danych wrażliwych, w tym dotyczących jej stanu zdrowia. W ocenie Prezesa TK podstawą ujawniania danych osobowych uczestników postępowania (w tym również Skarżącej) jest art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ponadto, w ocenie Prezesa, za ujawnieniem danych osobowych przemawia sam charakter postępowania przed TK[2].

W dniu 5 listopada 2014 r. GIODO wydał decyzję, w której odmówił uwzględnienia wniosku Skarżącej. W konsekwencji Skarżąca skierowała wniosek do GIODO o ponowne rozpatrzenie sprawy, wskazując jednocześnie na szereg naruszeń, zasługujących na uwzględnienie.

W uzasadnieniu GIODO wskazał, iż dobro oskarżonej jest wartością wyższą niż dostęp do informacji publicznej. Dodatkowo, na administratorze danych spoczywa obowiązek ocenienia, czy zakres udostępnionych danych w rzeczywistości jest niezbędny dla realizacji zamierzonego celu oraz czy poprzez ujawnienie danych wrażliwych Skarżącej nie następuje nadmierna ingerencja w przysługujące jej prawo do prywatności. W ocenie organu ochrony danych w omawianej sprawie doszło do przekroczenia zakresu udostępnionych danych. W tym stanie rzeczy GIODO uchylił wcześniej wydaną decyzję i nakazał usunąć dane osobowe Skarżącej znajdujące się na stronie internetowej TK. Od tej decyzji wniesiono odwołanie do WSA. WSA podzielił pogląd GIODO.

W omawianym orzeczeniu analizy wymagała interpretacja zasad publikowania orzeczeń TK w Dzienniku Ustaw (Dz.U.) oraz BIP. O ile publikowanie orzeczeń w DZ.U. podlega reżimowi ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, to publikowanie ich w BIP podlega ustawie o dostępie do informacji publicznej[3]. W tym zaś zakresie zastosowanie znajdzie przepis art. 5 ust. 2 wskazujący, iż podstawą do ograniczenia prawa do informacji publicznej jest prywatność osoby fizycznej lub tajemnica przedsiębiorcy. 

Warto w tym miejscu zauważyć, iż publikowanie wyroku w anonimizowanej formie w żaden sposób nie wpływa na jego rangę, znaczenie oraz wartość merytoryczną. Stanowi zaś gwarancję przestrzegania przez organy administracji publicznej obowiązujących przepisów i poszanowania podstawowych praw przysługujących osobom fizycznym.  

W konsekwencji mocno wątpliwe wydaje się podawanie do wiadomości publicznej informacji dotyczących stanu zdrowia Skarżącej, które przecież zalicza się do danych wrażliwych.

Omawiany wyrok WSA w Warszawie jest nieprawomocny.


[1] Wyrok WSA w Warszawie z 19.1.2017r., sygn. II Sa/Wa1434/16.

[2] Decyzja GIODO  z 16.6.2016r., DOLiS/DEC-505/16, 54485, 54488, z 16.6.2016r., www.giodo.gov.pl.

[3] Ibidem.

Anonimizacja w BIP?

27 stycznia 2017
08 maja 2017
  Wizerunek intymny przedstawia danego człowieka bez odzieży i jakiegokolwiek odzienia wierzchniego tzn. wtedy gdy
05 marca 2017
Pierwsza kąpiel, pierwsze kroki, pierwszy wygrany mecz... Lubimy chwalić się sukcesami naszych dzieci .
28 lutego 2017
Do naszej świadomości coraz częściej docierają informacje o tym, że czyjeś nagie zdjęcia "wyciekły"
15 lutego 2017
Już 2 marca można nas spotkać na TZW, które organizują nasi przyjaciele z firmy
14 lutego 2017
Przedstawiciele Instytutu wzięli udział w Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
08 lutego 2017
W dniu 20 stycznia 2017 r.  w Budynku Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych (CEUE)  przy
08 lutego 2017
W ramach prowadzonej przez nas praktyki bardzo często spotykamy się z biurami rachunkowymi, które
27 stycznia 2017
W dniu 19 stycznia 2017 r. WSA w Warszawie wydał wyrok dotyczący obowiązku anonimizacji
18 stycznia 2017
Instytut Ochrony Danych Osobowych ma przyjemność zaprosić Państwa, na dzień otwarty Business Training Day
08 grudnia 2016
2 grudnia 2016r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa pod patronatem
logo biuletynu informacji publicznej

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

08 maja 2017
  Wizerunek intymny przedstawia danego człowieka bez odzieży i jakiegokolwiek odzienia wierzchniego tzn. wtedy gdy
05 marca 2017
Pierwsza kąpiel, pierwsze kroki, pierwszy wygrany mecz... Lubimy chwalić się sukcesami naszych dzieci .

Zrzeszamy najlepszych ekspertów w dziedzinie

ochrony danych osobowych.

IODO Logo nazwa
IODO Logo

Jesteśmy specjalistami w zakresie ochrony danych osobowych.

Przemawia za nami doświadczenie i rzetelność.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu

Link do strony IODO na facebooku

Poradniki

Jesteśmy specjalistami w zakresie ochrony danych osobowych.

Przemawia za nami doświadczenie i rzetelność.

Copyright by Piotr Hachuła

Kontakt z Webmasterem

Created with WebWaveCMS

Wróć na górę strony