ZBIGNIEW CHOJNACKI

Specjalista i praktyk w dziedzinie audytu i bezpieczeństwa informacji. Administrator Bezpieczeństwa Informacji z archiwistyką.

posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorstwami sektora prywatnego w zakresie organizowania ochrony informacji niejawnych, w tym tworzenia kancelarii tajnych oraz przetwarzania danych osobowych,
od wielu lat pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz kierownik kancelarii,
wykładowca z dziedziny administrowania bezpieczeństwem informacji, informacji niejawnych oraz danych osobowych.