Sylwia Giza

Magister inżynier, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a także studiów podyplomowych Prawa Własności Intelektualnej prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński. Praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych, czynny audytor. Współpracuje z Instytutem Prawa Własności Intelektualnej w Katowicach. Ekspert Zespołu Roboczego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich.

Interesuje się zagadnieniami ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa, prawa nowych technologii oraz własności intelektualnej. Autorka publikacji naukowych z zakresu ochrony danych osobowych, prawa do prywatności oraz IoT.