Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych

2018-03-20 ODO

Elektroniczne dzienniki, kamery wizyjne czy identyfikatory dla uczniów i nauczycieli – to obecnie codzienność w wielu polskich szkołach. Jako administratorzy danych osobowych szkoły mają obowiązek ich ochrony. Warto o tym pamiętać, bowiem kontrole Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w placówkach oświatowych zdarzają się coraz częściej.

Obowiązek wdrożenia odpowiedniej dokumentacji, w tym polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym, spoczywa na dyrektorze każdej placówki oświatowej. Niestety, nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, co więcej – większość nie dysponuje odpowiednią wiedzą w tym zakresie.

W szkołach przetwarzane są nie tylko dane osobowe pracowników i uczniów, ale również ich rodzin. Chodzi o gromadzenie ich w różnego rodzaju dokumentach, ale również o umieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji dotyczących uczniów i nauczycieli. Które z nich możemy publikować bez ich zgody, a na które powinniśmy ją uzyskać? To kwestie, które każdy zarządzający placówką oświatową powinien umieć rozstrzygnąć.

Oprócz dbania o to, by prowadzona przez nas placówka spełniała wszelkie standardy przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych, powinniśmy również zwrócić uwagę na aspekt edukacyjny tego zagadnienia. Współczesna młodzież prawie na trwałe „zrośnięta” jest z wszelkimi gadżetami elektronicznymi: smartfonami, tabletami, laptopami, a dużą część swojego życia spędza w internecie. Naszą rolą jest pokazanie młodzieży jak świadomie korzystać z internetu, aby nie stać się ofiarą nadużyć czy przestępstw.