MACIEJ SMOK

Adwokat, specjalista w zakresie prawa handlowego i gospodarczego. Doradza
w transakcjach fuzji i przejęć (M&A), przekształceń oraz zbycia i nabycia spółek.

uczestnik projektów optymalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw,
pełnomocnik w sporach gospodarczych i procesach związanych z upadłością spółek,
twórca i analityk opracowań koncepcyjnych z zakresu prawa handlowego, w tym
z zakresu transakcji wykupu menedżerskiego (MBO) z uwzględnieniem zasad ochrony procesu przetwarzania danych osobowych w skali UE,
z powodzeniem łączy dyscypliny M&A/MBO oraz problematykę przetwarzania danych osobowych rynków kapitałowych,
doradca przy transakcjach pozyskania zewnętrznego finansowania, w szczególności emisji obligacji i innych papierów wartościowych.