E – paragon z pominięciem prywatności klienta

2018-03-20 ODO

Upowszechnienie transakcji bezgotówkowych i rezygnacja z papierowych paragonów na rzecz informacji o zakupie przesyłanych e-mailem czy sms. Takie zmiany proponuje przedstawiony w sierpniu projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Proponowane rozwiązania mają nie tylko ułatwić i unowocześnić transakcje handlowe, ale także wpłynąć na wzrost gospodarczy. Jednak wydaje się, że w projekcie został całkowicie pominięty wątek ochrony prywatności klientów. Ich dane osobowe będą powiązane z elektronicznym paragonem. To zaś może stanowić pokusę dla wszystkich, którzy interesują się tym co kupujemy, gdzie i dlaczego.

– Postępujący rozwój technologiczny przenika do każdej sfery naszego życia. Jednak prawo do poszanowania prywatności powinno stanowić nadrzędny cel, który nie powinien zostać pominięty w dążeniu do nowoczesności – mówi dr Paweł Biały z Instytutu Ochrony Danych Osobowych. – Przepisy prawa znacznie trudniej dostosować do zmieniających się warunków, ale tym bardziej powinno się przykładać większą wagę do właściwego ich konstruowania – dodaje.

W przedstawionym projekcie wątpliwości budzi również plan stworzenia centralnej bazy, która ma gromadzić informacje o dokonywanych transakcjach. Kto i w jakim celu będzie miał do niej dostęp? W jaki sposób będą wykorzystywane zgromadzone tam dane? Na razie nie wiadomo. Warto zwrócić uwagę, że pozornie neutralny e-paragon może w rzeczywistości dostarczyć znacznie więcej informacji niż nam się wydaje, a w powiązaniu z danymi osobowymi, stanowić cenne źródło informacji o nas.