Aktualności

Link do strony IODO na facebooku

Anna Buczyńska Borowy

Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie i Marketing, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Studiów Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Psychologii; kierunku Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania procesami ODO w organizacji. Od ponad 9 lat pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Przeprowadza audyty, tworzy i wdraża procedury, prowadzi szkolenia i webinaria w zakresie ochrony danych osobowych dla zarządów, kadry zarządzającej oraz DPO/IOD i ASI. Project Manager dla projektów ODO m. in. dla firm w różnych sektorach rynku. Wspiera i implementuje procesy ODO dla projektów start up. Prowadzi wykłady w zakresie ochrony danych osobowych  na uczelniach wyższych.  Uczestniczka i prelegentka wielu seminarium, konferencji oraz szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych. Autorka felietonów, artykułów w w/w zakresie (Puls Biznesu, Gazeta Bankowa, ABI Expert oraz dedykowane czasopisma branżowe). 

Andrzej LewińskiAndrzej Lewiński

zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

w latach 2006-2017, były wiceminister rynku wewnętrznego, przemysłu i handlu (1990 r.). Wybitny polski prawnik (radca prawny, odbył również aplikację sądową kończąc ją pozytywnie zaliczonym egzaminem sędziowskim). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji w Gdańsku oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Skończył studia podyplomowe – prawo europejskie prowadzone przez Uniwersytet Warszawski. Jako zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych koordynował wszelkie nowelizacje prawa w zakresie odnoszącym się do ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza czuwał nad ostatnimi zmianami nowelizacyjnymi ustawy o ochronie danych osobowych. Bywał i nadal jest uczestnikiem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych bezpieczeństwu informacji oraz szeroko rozumianej ochronie prawa do prywatności. Jest autorem wielu licznych publikacji przekładających prawny język przepisów prawa ochrony danych osobowych na codzienną praktykę funkcjonowania środowisk biznesowych. W ostatnim czasie uhonorowany przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego za wkład w

rozwój ochrony prywatności jednostki i danych osobowych w Polsce.

Zbigniew ChojnackiZbigniew Chojnacki

posiada wykształcenie z dziedziny audyt
i bezpieczeństwo informacji oraz administrator bezpieczeństwa informacji z archiwistką.

Specjalista, praktyk z wieloletnim doświadczeniem we współpracy z instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorstwami sektora prywatnego w zakresie organizowania ochrony informacji niejawnych, w tym tworzenia kancelarii tajnych oraz przetwarzania danych osobowych.

Od wielu lat zajmuje stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz kierownika kancelarii. Wykładowca z dziedziny administrowania bezpieczeństwem informacji w tym informacji niejawnych oraz danych osobowych.

Paweł Białydr Paweł Biały

doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Radca prawny, członek  Komitetu ds. Ochrony Danych Osobowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej, prawnik praktyk, posiada bogate doświadczenie we współpracy ze środowiskiem biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego. Ekspert z zakresu prawa danych osobowych, prawa autorskiego, własności intelektualnej i prawa pracy. 

Wieloletni wykładowca pracujący na uczelniach państwowych i prywatnych. Uczestnik konferencji naukowych o tematyce prawa ochrony danych osobowych, prawa dostępu do informacji publicznej oraz prawa nowoczesnych technologii.

Autor publikacji naukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, ochrony danych osobowych w procesie pracy i dóbr osobistych.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji, prowadzi audyty i szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych w administracji publicznej i na rynku przedsiębiorców.

Lista publikacji (pdf)

dr Agnieszka StępieńAgnieszka Stępień

doktor nauk prawnych, absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa w Warszawie, studiów podyplomowych restrukturyzacja sanacja, upadłość w europejskiej firmie. Członek  Komitetu ds. Ochrony Danych Osobowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Kierownik studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. W latach 2011-2012 pełniła funkcję prodziekana w WSM w Warszawie. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-ISO/IEC27001:2014.

Wieloletni nauczyciel akademicki z zakresu ochrony danych osobowych, obecnie adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa w Społecznej Akademii Nauk. Członek Zespołu Młodych Naukowców przy Komitecie Prognoz „Polska 2020” PAN. Prelegent licznych konferencji naukowych, kursów i szkoleń  z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych problematyce ochrony danych osobowych współpracująca z wieloma wydawnictwami w tym: C.H. Beck, Fabryka Wiedzy, Presscom.

Lista publikacji (pdf)

Link do strony IODO na facebooku

Kancelarie tajne

Maciej Smok

Adwokat, specjalista w zakresie prawa handlowego i gospodarczego. Doradza w transakcjach fuzji i przejęć (M&A), przekształceń oraz zbycia i nabycia spółek. Uczestniczy w projektach optymalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Pełnomocnik w sporach gospodarczych i procesach związanych z upadłością spółek. Twórca i analityk opracowań koncepcyjnych z zakresu prawa handlowego, w tym z zakresu transakcji wykupu menedżerskiego (MBO) z uwzględnieniem zasad ochrony procesu przetwarzania danych osobowych w skali UE. Z powodzeniem łączy dyscypliny M&A/MBO oraz problematykę przetwarzania danych osobowych rynków kapitałowych. Dodatkowo doradza przy transakcjach pozyskania zewnętrznego finansowania, w szczególności emisji obligacji i innych papierów wartościowych.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku gdy przekazane nam w ww. formularzu informacje stanowią dane osobowe, ich Administratorem jest Instytut Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Zawady 10/62 (dalej jako: "IODO"). Dane osobowe (tj. adresy e-mail i/lub nazwisko) zbierane są przez IODO wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji kontaktu z IODO. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja kontaktu z IODO.

Kancelarie tajne

 Instytut zajmuje się wsparciem podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy o ochronie informacji niejawnych, w zakresie tworzenia kancelarii i procedur dotyczących ochrony informacji niejawnych.

Doradztwo prawne i informatyczne, opinie prawne - naukowe i informatyczne.

Z procesem ochrony danych osobowych wiążą się różnego rodzaju praktyczne wątpliwości i pytania, które dotyczą projektowanych rozwiązań oraz ich zgodności z przepisami prawa ochrony danych osobowych. Aby mieć pewność, że dane działanie jest legalne warto zabezpieczyć się opinią prawną. 
Instytut opiniuje wszelkiego rodzaju rozwiązania, które w jakikolwiek sposób łączą się z szeroko rozumianą praktyką ochrony danych osobowych. Zespół Instytutu przygotowuje opinie prawne lub opinie naukowe, w zależności od potrzeby klienta i analizowanego zagadnienia.

Opinie ekspertów

Opinie ekspertów

Działamy na terenie województw:

 • wielkopolskie (Poznań, Kalisz, Ostrów Wlkp., Piła, Leszno)

 • dolnośląskie (Wrocław, Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych)

 • opolskie (Opole)

 • śląskie (Katowice, Chorzów, Bytom, Gliwice, Tychy, Częstochowa, Bielsko-Biała, Cieszyn)

 • małopolskie (Kraków, Oświęcim, Chrzanów)

 • mazowieckie (Warszawa, Radom, Legionowo, Siedlce, Radom, Ostrołęka, Płock)

Anna Otręba

Prawnik francuskiej filii międzynarodowej firmy farmaceutycznej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach oraz Université Paris XII. Ekspert z zakresu ochrony danych osobowych we Francji, prawa farmaceutycznego UE oraz regulacji Safe Harbor. Członkini Prawniczej Grupy Roboczej SNITEM (francuskiego Związku Branży technologii Medycznych). W ramach badań klinicznych i konstruowania baz danych zajmuje się szeroko rozumianym bezpieczeństwem prawnym osób fizycznych w jurysdykcji francuskiej.  

08 maja 2017
  Wizerunek intymny przedstawia danego człowieka bez odzieży i jakiegokolwiek odzienia
05 marca 2017
Pierwsza kąpiel, pierwsze kroki, pierwszy wygrany mecz... Lubimy chwalić się
28 lutego 2017
Do naszej świadomości coraz częściej docierają informacje o tym, że

Jesteśmy specjalistami w zakresie ochrony danych osobowych.

Przemawia za nami doświadczenie i rzetelność.

Prawo do prywatności w sieci

08 maja 2017
  Wizerunek intymny przedstawia danego człowieka bez odzieży i jakiegokolwiek odzienia
05 marca 2017
Pierwsza kąpiel, pierwsze kroki, pierwszy wygrany mecz... Lubimy chwalić się
28 lutego 2017
Do naszej świadomości coraz częściej docierają informacje o tym, że
14 lutego 2017
Przedstawiciele Instytutu wzięli udział w Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Generalnego
08 lutego 2017
W dniu 20 stycznia 2017 r.  w Budynku Centrum Edukacyjnego
08 lutego 2017
W ramach prowadzonej przez nas praktyki bardzo często spotykamy się
27 stycznia 2017
W dniu 19 stycznia 2017 r. WSA w Warszawie wydał
18 stycznia 2017
Instytut Ochrony Danych Osobowych ma przyjemność zaprosić Państwa, na dzień
08 grudnia 2016
2 grudnia 2016r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się
14 listopada 2016
W sierpniu przedstawiony został projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie
10 listopada 2016
Placówki oświatowe jako administratorzy danych zobowiązani są do ochrony danych
Link do strony IODO na facebooku

Zamieszczamy tu linki do naszych artykułów z najważniejszymi informacjami dotyczącymi tematyki danych osobowych. Tematy są systematycznie uaktualnianie oraz zintegrowane z naszymi postami na facebooku - zapraszamy do polubienia i śledzenia naszej strony

Piotr Hachuła

odpowiedzialny za obszar ochrony danych osobowych w procesach logistycznych (transport, poczta, przesyłki kurierskie) oraz w przedsiębiorstwach branży logistycznej. 

W latach 2014-2017 był głównym specjalistą ds. planowania w łańcuchach dostaw Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Przez wiele lat pracował na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w Polsce i za granicą w koncernie Beiersdorf, właścicielu marki Nivea.

Maciej Sampara

informatyk, specjalista w zakresie systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, doświadczony Administrator Systemu Informatycznego. 

Angelina Biały

jest specjalistą w zakresie analityki finansowej. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje w sektorze bankowości. Doradza klientom indywidualnym i biznesowym dobierając dla nich najbardziej adekwatne oraz praktyczne rozwiązania uwzględniające bezpieczeństwo związane z szeroko rozumianym prawem ochrony danych osobowych. 

Joanna Przybylska

jej administracyjno-ekonomiczne wykształcenie oraz doświadczenie zebrane we współpracy z organami administracji publicznej, firmami konsultingowymi i księgowymi, gwarantuje swobodne poruszanie się w zagadnieniach ekonomicznych. Doradza w zakresie ochrony danych osobowych w sprawach administracyjnych, kadrowych oraz finansowych. Praktyczne rozwiązania, które wypracowuje, znajdują zastosowanie zwłaszcza w działalności stowarzyszeń i organizacji non profitowych.  

Dane osobowe

Dane osobowe, ich przetwarzanie, ochrona nabierają coraz większego znaczenia. Polityka bezpieczeństwa

Audyt

Nasza oferta

Nasz zespół

Napisz do nas

Temat
Nazwisko / Firma
E-mail
Treść
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kontakt

Instytut Ochrony Danych Osobowych

 

ul. Zawady 10/62

61-002 Poznań

 

tel.

+48 601 079 454

+48 504 258 463

 

 

e-mail:

sekretariat@instytutodo.pl

Jesteśmy specjalistami w zakresie ochrony danych osobowych.

Przemawia za nami doświadczenie i rzetelność.

Jesteśmy specjalistami w zakresie ochrony danych osobowych.

Przemawia za nami doświadczenie i rzetelność.

Jesteśmy specjalistami w zakresie ochrony danych osobowych.

Przemawia za nami doświadczenie i rzetelność.

Jesteśmy specjalistami w zakresie ochrony danych osobowych.

Przemawia za nami doświadczenie i rzetelność.

Poradniki

Szkolenia

Przepisy zmieniają się ze stosunkowo dużą częstotliwością. Brak posiadania aktualnej wiedzy na temat wprowadzanych zmian skutkuje popełnianiem błędów, które, pomimo że nie są zamierzone, wywołują konsekwencję w postaci odpowiedzialności karnej lub finansowej.

Instytut opracował autorską metodę szkolenia pracowników jednostek samorządu terytorialnego, pracowników oświaty, pracowników firm, pracowników przedsiębiorstw państwowych i komunalnych, oraz ochrony zdrowia, której głównym celem jest zapewnienie aktualnej wiedzy związanej z prawem danych osobowych. 

Cechą charakterystyczną Instytutu jest fakt, że eksperci Instytutu są naukowcami i praktykami, którzy znają zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców. Dzięki tym doświadczeniom, szkolenia przez nich prowadzone cieszą się uznaniem osób biorących w nich udział.

Przygotowaliśmy specjalną ofertę:

- dla kancelarii notarialnych,

- dla placówek oświatowych,

- dla spółdzielni,

- dla spółek komunalnych,

- dla ogrodów działkowych. 

Jeśli nie ma  oferty dla Państwa branży prosimy o kontakt.

Celem audytu jest weryfikacja procesu przetwarzania danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwach. Na tej podstawie eksperci Instytutu przygotują raport zawierający opis stanu faktycznego, ze wskazaniem obszarów wymagających zmiany. Jednocześnie zaproponują rozwiązania, które pozwolą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem.

W ramach wariantu AUDYT Instytut oferuje:

 • analizę podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych w Przedsiębiorstwie (zasada legalności),

 • analizę zakresu, celu i rodzaju przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów dopełnienia obowiązków przez administratora danych osobowych (zasada celowości, proporcjonalności, adekwatności, zrealizowanie obowiązku informacyjnego etc.); na tym etapie, analizą zostanie objęty również przepływ danych osobowych od chwili ich pozyskiwania oraz związanych z tym, a nałożonych przepisami prawa obowiązków, w tym w szczególności posiadanie stosownej zgody osoby, od której dane osobowe pochodzą, przez rejestrację zbiorów danych osobowych aż po usuwanie danych osobowych już nieprzetwarzanych,

 • identyfikację zbiorów danych osobowych i ich struktury,

 • identyfikację potrzeby powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jako alternatywnego rozwiązania dla rejestrowania zidentyfikowanych zbiorów danych (powyżej),

 • przegląd procedur przetwarzania danych osobowych w Przedsiębiorstwie,

 • zbadanie wszelkiej dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych,

 • weryfikację umów związanych z przetwarzaniem, przekazaniem, powierzeniem danych osobowych

 • sprawdzenie poziomu stosowanych zabezpieczeń systemowych.

Nasza oferta

Oferta Instytutu Ochrony Danych Osobowych obejmuje:

ABI

Audyty

Szkolenia

ABI - Administrator Bezpieczeństwa Informacji | Outsourcing 

ABI to jedna z ważniejszych funkcji w każdej jednostce samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwie. To ABI ponosi pierwszorzędną odpowiedzialność przed Administratorem Danych i GIODO czy PiP.

Nowelizacja przepisów ochrony danych osobowych w znaczący sposób wzmocniła kompetencje i odpowiedzialność ABI. Administrator Danych może skorzystać z pomocy ekspertów Instytutu świadczonej w ramach tzw. outsourcingu funkcji ABI. Nasi eksperci (ABI) zapewnią bezpieczeństwo i legalność przetwarzania danych osobowych w Państwa przedsiębiorstwie lub jednostce samorządu terytorialnego.

Pomagamy także zarejestrowanym ABI poprzez stałe doradztwo podczas wypełniania przez nich ustawowych obowiązków.

W ramach wariantu ABI Instytut oferuje:

 • zbadanie struktury jednostki lub przedsiębiorstwa w zakresie przetwarzania danych osobowych,

 • zbadanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa ochrony danych osobowych (krajowych i międzynarodowych),

 • nadzorowanie opracowania i aktualizacji dokumentacji ochrony danych osobowych,

 • prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

 • opiniowanie umów związanych z przetwarzaniem, przekazaniem, powierzeniem danych osobowych,

 • przygotowanie treści klauzuli zgody, obowiązku informacyjnego, wniosku o udostępnienie danych i wielu innych,

 • prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych,

 • rejestrowanie zbiorów prawem wymaganych,

 • przeprowadzenie szkoleń związanych z ochroną danych osobowych.

Nasz zespół tworzą doświadczeni prawnicy od lat zajmujący się tematyką ochrony danych osobowych, zarówno w aspekcie praktycznym, jak i naukowym.​

Nasz zespół

Czytaj więcej

przetwarzanie danych osobowych
przetwarzanie danych osobowych

Prawnicy, pracownicy naukowi, przedstawiciele administracji rządowej, przedstawiciele biznesu, informatycy, pragmatycy - wszyscy, którzy wiedzą jak kompleksowo chronić dane osobowe w praktyce biznesowej, e-biznesowej, podatkowej, farmaceutycznej, ochronie zdrowia, e-administracji, samorządowej, komunalnej, oświatowej.

Porady i opinie prawne i informatyczne, sugestie i sygnalizacje prawne, diagnozy i audyty, szkolenia i warsztaty, outsourcing ABI, kompleksowa dokumentacja ochrony danych osobowych, wdrożenia przepisów nowego Rozporządzenia Ogólnego UE.

Czytaj więcej

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

08 maja 2017
  Wizerunek intymny przedstawia danego człowieka bez odzieży i jakiegokolwiek odzienia wierzchniego tzn. wtedy gdy
05 marca 2017
Pierwsza kąpiel, pierwsze kroki, pierwszy wygrany mecz... Lubimy chwalić się sukcesami naszych dzieci .

Zrzeszamy najlepszych ekspertów w dziedzinie

ochrony danych osobowych.

IODO Logo nazwa
IODO Logo

Jesteśmy specjalistami w zakresie ochrony danych osobowych.

Przemawia za nami doświadczenie i rzetelność.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu

Link do strony IODO na facebooku
Link do strony IODO na facebooku

Uprzejmie informujemy, że w przypadku gdy przekazane nam w ww. formularzu informacje stanowią dane osobowe, ich Administratorem jest Instytut Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Zawady 10/62 (dalej jako: "IODO"). Dane osobowe (tj. adresy e-mail i/lub nazwisko) zbierane są przez IODO wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji kontaktu z IODO. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja kontaktu z IODO.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku gdy przekazane nam w ww. formularzu informacje stanowią dane osobowe, ich Administratorem jest Instytut Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Zawady 10/62 (dalej jako: "IODO"). Dane osobowe (tj. adresy e-mail i/lub nazwisko) zbierane są przez IODO wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji kontaktu z IODO. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja kontaktu z IODO.

Link do strony IODO na LInked-in

OSTRZEŻENIE

Szanowni Państwo, 

z przykrością informujemy, że nasza nazwa "Instytut Ochrony Danych Osobowych", w połączeniu z błędną nazwą Urzędu Ochrony Danych Osobowych została wykorzystana w celu tzw. "wyłudzenia na RODO".

 

Jednoznacznie oświadczamy, że nie mamy żadnego związku z wysyłanymi żądaniami opłacenia kar czy mandatów. Jednocześnie odradzamy dokonywania jakichkolwiek wpłat, a ponadto sugerujemy zgłaszanie próby wyłudzenia na Policję. 

 

Zapewniamy, że po otrzymaniu pierwszego sygnału o próbie wyłudzenia (dnia 5 listopada) nasz pełnomocnik złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jednocześnie poinformowaliśmy o sprawie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który wydał stosowne oświadczenie - ostrzeżenie. 

 

Instytut Ochrony Danych Osobowych, działający pod tą nazwą od 2016 roku, jest przedsięwzięciem o charakterze eksperckim, skupiającym praktyków oraz naukowców związanych z tematyką ochrony danych osobowych i nie posiada uprawnień do nakładania jakichkolwiek sankcji.

 

Jesteśmy specjalistami w zakresie ochrony danych osobowych.

Przemawia za nami doświadczenie i rzetelność.

Copyright by Piotr Hachuła

Kontakt z Webmasterem

Created with WebWaveCMS

Wróć na górę strony